Soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

Reclamaţiile împotriva comercianţilor pot fi prezentate voluntar de către consumatori entităţilor care aplică proceduri de soluţionare alternativă a litigiilor într-un mod independent, imparţial, transparent, eficace, rapid şi echitabil, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei, respectand prevederile OG 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi.

Platforma SOL
Începând cu 15 februarie 2016, consumatorii au dreptul la soluționarea reclamațiilor pe cale extrajudiciară, prin mijloace electronice, prin intermediul platformei on-line a Uniunii Europene, SOL. Platforma îi ajută pe consumatori să solicite soluționarea pe cale extrajudiciară a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestări servicii online dintre un consummator care își are reședința în UE și un comerciant cu sediul în UE, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului CE nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.
Platforma poate fi găsită la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO
Adresa noastră de corespondență este office@elemental.eu


Menu

Sus