Az online vitarendezési platform (OVR platform)

Az OVR platform az Európai Unióban tartózkodási engedéllyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szereződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére nyújt segítséget az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/ EU 2013 rendeletében a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról foglaltak szerint. Bíróságon kívüli vitarendezési eljárás
A fogyasztók 2016. február 15-e óta jogosultak az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő panaszaik bíróságon kívüli rendezésének kezdeményezésére állandó vitarendezési testületek előtt. Ennek során a fogyasztók az Európai Unió online vitarendezési plattformján keresztül egy űrlap kitöltésével nyújthatják be panaszaikat, amely benyújtását követő 30 napon belül megállapodásra kell jutni a másik féllel arra vonatkozóan, hogy mely vitarendezési testületet fogják felkérni a panasz kivizsgálására. A panasz benyújtásával kapcsolatban felmerülő bármely kérdés esetén szintén a Budapesti Békéltető Testület, mint nemzeti kapcsolattartó pontnál kérhető segítség.
A OVR platform az alábbi honlapon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
Kapcsolatfelvételt cégünkkel az alábbi e-mail címen kezdeményezhet: office@elemental.eu


Menu

Fel