Nátriumhidroxid pehely, NaOH

Close

New product

Szappankészítésre alkalmas 98%-os tisztaságú marószóda pehely.

More details

1 030,75 Ft

 • 400 gr
 • 800 gr

- +

 
Részletes leírás

Szappankészítésre alkalmas 98%-os tisztaságú marószóda pehely.

MARÓSZÓDA PEHELY
MINIMUM 98% TISZTASÁGÚ

CAS-szám 1310-73-2
EINECS (EK-szám) 215-185-5
REACH regisztrációs szám: 01-2119457892-27-0019
ENSZ-szám: 1823
Figyelmeztetés: VESZÉLYES
Veszélyt jelző piktogramok és szimbólumok: GHS05: maró hatású

Veszélyességi nyilatkozatok:
H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H290: maró hatású lehet a fémekre.

Óvintézkedésre vonatkozó felhívások:
P260: A port nem szabad belélegezni.
P280: Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédő / arcvédő felszerelést.
P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy HAJRA) KERÜL: Azonnal távolítsa el az összes szennyezett ruházatot. Öblítse le a bőrt vízzel és zuhanyozzon le.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: néhány percig öblítse óvatosan vízzel. Adott esetben, ha ez könnyen megtehető, távolítsa el a kontaktlencséket. Öblítse tovább.
P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Hogyan lehet felhasználni a szappankészítéshez: KÖVESSE EZT A LINKET

Gyermekektől elzárva tartandó. Tárolja száraz, hűvös, légmentesen lezárt helyen. Ne lélegezze be, ne nyelje le! A termék kezelése közben védje a szemét és a bőrét.

Kapcsolódó receptek

Vélemények

Összesítés

0

(0 Vélemény)

Vélemények szűrése felmérés szerint

 • 5
  (0)
 • 4
  (0)
 • 3
  (0)
 • 2
  (0)
 • 1
  (0)

Írja meg véleményét a termékről

Írja meg véleményét

Nátriumhidroxid pehely, NaOH

A "Küldés" gombra kattintva beleegyezik, hogy a véleménye nyilvánosan megjelenjen.

Menu

Settings